ReThink Factory logotyp

INTEGRITETSPOLICY FÖR RETHINK FACTORY

På RETHINK FACTORY, tillgänglig från www.rethinkfactory.com, är en av våra huvudprioriteringar våra besökares integritet. Detta sekretesspolicydokument innehåller typer av information som samlas in och registreras av RETHINK FACTORY och hur vi använder den.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss på info@rethinkfactory.se

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi är personuppgiftsansvarig för din information.

RETHINK FACTORYS rättsliga grund för att samla in och använda den personliga information som beskrivs i denna sekretesspolicy beror på den personliga information vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in informationen:

  • RETHINK FACTORY måste utföra ett kontrakt med dig
  • Du har gett RETHINK FACTORY tillstånd att göra det
  • Behandling av dina personuppgifter är i RETHINK FACTORY legitima intressen
  • RETHINK FACTORY måste följa lagen

 

RETHINK FACTORY kommer endast att behålla din personliga information så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda din information i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra policyer.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter. Om du vill bli informerad om vilken personlig information vi har om dig och om du vill att den ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

  • Rätten att få tillgång till, uppdatera eller radera den information vi har om dig.
  • Rätten till rättelse.
  • Rätten att invända.
  • Rätten till begränsning.
  • Rätten till dataportabilitet
  • Rätten att återkalla samtycke

 

Loggfiler

RETHINK FACTORY följer en standardprocedur för att använda loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla värdföretag gör detta och en del av värdtjänsternas analys. Informationen som samlas in av loggfiler inkluderar IP-adresser (Internet Protocol), webbläsartyp, Internetleverantör (ISP), datum- och tidsstämpel, hänvisnings- / utgångssidor och eventuellt antalet klick. Dessa är inte kopplade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelse på webbplatsen och samla in demografisk information.

Cookies och webbfyrar

Liksom alla andra webbplatser använder RETHINK FACTORY ”cookies”. Dessa cookies används för att lagra information inklusive besökarnas preferenser och sidorna på webbplatsen som besökaren besökte eller besökte. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa innehållet på vår webbsida baserat på besökarnas webbläsartyp och/eller annan information.

Integritetspolicy

Du kan konsultera den här listan för att hitta sekretesspolicyn för var och en av reklampartnerna för RETHINK FACTORY.

Tredje parts annonsservrar eller annonsnätverk använder tekniker som cookies, JavaScript eller webbfyrar som används i deras respektive annonser och länkar som visas på RETHINK FACTORY, som skickas direkt till användarnas webbläsare. De får automatiskt din IP-adress när detta inträffar. Dessa tekniker används för att mäta effektiviteten i deras reklamkampanjer och/eller för att anpassa reklaminnehållet som du ser på webbplatser som du besöker.

Observera att RETHINK FACTORY inte har tillgång till eller kontroll över dessa cookies som används av tredjepartsannonsörer.

Sekretesspolicyer för tredje part

RETHINK FACTORY:s integritetspolicy gäller inte för andra annonsörer eller webbplatser. Därför rekommenderar vi att du konsulterar respektive sekretesspolicy för dessa tredjepartsannonsservrar för mer detaljerad information. Det kan innehålla deras praxis och instruktioner om hur man väljer bort vissa alternativ.

Du kan välja att inaktivera cookies genom dina individuella webbläsaralternativ. För att få mer detaljerad information om cookiehantering med specifika webbläsare kan den hittas på webbläsarnas respektive webbplatser.

Information om barn

En annan del av vår prioritet är att lägga till skydd för barn när de använder internet. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att observera, delta i och/eller övervaka och vägleda sin onlineaktivitet.

RETHINK FACTORY samlar inte medvetet in någon personlig identifierbar information från barn under 13 år. Om du tror att ditt barn tillhandahöll denna typ av information på vår webbplats, rekommenderar vi starkt att du kontaktar oss omedelbart och vi kommer att göra vårt bästa för att omedelbart ta bort sådan information från våra register.

Endast sekretesspolicy online

Vår sekretesspolicy gäller endast för våra onlineaktiviteter och är giltig för besökare på vår webbplats med avseende på den information som de delade och / eller samlar in i RETHINK FACTORY. Denna policy är inte tillämplig på någon information som samlas in offline eller via andra kanaler än denna webbplats.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats samtycker du härmed till vår integritetspolicy och godkänner dess villkor.